Traducció no oficial gentilesa de Google

FES CLIC A SOBRE DEL LOGO DE LA TEVA ESCOLA PER CONSULTAR ELS HORARIS

PER FORMALITZAR LES INSCRIPCIONS CAL ADREÇAR-SE A QUALSEVOL DE LES NOSTRES OFICINES D’ATENCIÓ

 

TALLERS ARTÍSTICS I ACTIVITATS ESPORTIVES DE LA SEGONA FRANJA HORÀRIA QUE ES REALITZEN A ALTRES ESCOLES DE MARTORELL

Les activitats s’iniciaran el proper 3 d’octubre i finalitzaran el 2 de juny del 2023 i es duran a terme de dilluns a dijous als diferents centres escolars.

En les taules veureu les activitats que s’ofereixen per a un nivell determinat (1r, 2n…) i en quins dies de la setmana. Les activitats de l’àmbit esportiu estan identificades en color verd i les de l’àmbit cultural en color blau.

Es realitzen dues sessions setmanals de cada una de les activitats, tant d’esports com artístiques; de manera que hi ha activitats que es fan els dilluns i dimecres i altres els dimarts i dijous.

Com a novetat, els alumnes de cicle superior (5è i 6è de primària), poden triar entre tres opcions:

Es pot fer la inscripció en més d’una activitat alhora, sempre que no coincideixin el mateix dia i hora. Es pot realitzar la inscripció a les activitats, o fer-ne modificacions, al llarg de tot el curs.

El criteri perquè s’iniciï l’activitat en un determinat grup és que hi hagi un mínim de sis inscrits a l’activitat.

L’organització es reserva el dret a fer modificacions de la oferta al llarg del curs, comunicant els canvis amb antelació als usuaris afectats.

Participar a les activitats extraescolars del Martorell Educa 360 implica acceptar la “Carta de compromís educatiu Martorell Educa 360”.

Algunes recomanacions

L’organització del temps i de les rutines és important per a tota la família, posa ordre a l’activitat diària de tots els seus membres i ens permet conciliar les diferents activitats per al benestar de tothom.

En aquest sentit:

  • Abans d’omplir els horaris, penseu en com pot afectar-vos en les vostres rutines i tingueu en compte els canvis que suposaran. No cal omplir tot l’horari: tots necessitem temps per treballar i per compartir, però també per descansar.
  • Us recomanem que feu la tria conjuntament amb els vostres fills/es, i si teniu dubtes sobre aquelles activitats que podrien ser més adequades per al seu itinerari d’aprenentatge consulteu-ho amb el seu tutor/a de l’escola. Recordeu que un dels objectius de les activitats extraescolars és que en gaudeixin i els motivin a aprendre.
  • Si el vostre fill/a té unes necessites educatives específiques que poden demanar adaptacions de l’activitat a la qual voleu inscriure’l, heu d’ indicar-ho en el moment de fer la inscripció.
    Des del Patronat es posaran en contacte amb la família per valorar la millor manera de incloure’l a l’activitat, amb les adaptacions que siguin necessàries. En el cas que sigui necessari un suport intensiu amb monitor de suport, el Patronat us oferirà el recurs només per a un sol programa.

PER FER LA INSCRIPCIÓ CAL ADREÇAR-SE A QUALSEVOL DE LES NOSTRES OFICINES D’ATENCIÓ A L’USUARI