Traducció no oficial gentilesa de Google

PRESENTACIÓ

Des del Departament de Benestar Social es pretén vetllar pel dret dels ciutadans de Martorell a viure dignament en totes les etapes de la seva vida mitjançant la cobertura de les seves necessitats.

Els diferents serveis que s’ofereixen des del Departament es poden agrupar en quatre àrees:

  • Serveis Socials Bàsics: el punt d´ accés més proper del sistema català de Serveis Socials on es promouen mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb les persones, famílies i grups socials, especialment els que es troben en una situació de més vulnerabilitat. El servei està dotat d´ un equip multi disciplinar orientat a l´ atenció individual, familiar i col·lectiva.
  • Centres Ocupacionals: adreçat a atendre aquelles persones que per les seves característiques necessiten una atenció i recursos  més específics que la prestada pels Serveis Bàsics.
  • Gent Gran: Les accions en l´àmbit de gent gran s´adrecen a persones de Martorell més grans de 60 anys per  d´establir-hi  canals de coneixement, recollida y selecció de les seves demandes i necessitats.
  • Centre Especial de Treball Can Cases

ADREÇA

C/ Santacana 13, 1er pis
Telèfon: 937 735 193
serveissocials@martorell.cat

REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL

Cristina Dalmau i Cerdà

RESPONSABLE

Xavier López Pina

DESTACATS