Traducció no oficial gentilesa de Google

BANC DE RECURSOS DE L’ESPAI DONA

8M23-689C
8M23-270C

El Banc de Recursos de l’Espai Dona vol ser un calaix amb eines i recursos que podeu trobar a Internet sobre temes relacionats amb la igualtat de gènere, les violències masclistes, les violències digitals, el llenguatge inclusiu i no sexista, podcast,…

Però aquest recull que hem fet des del Departament de Polítiques d’Igualtat de Gènere és només un punt de partida. Ens agradaria que col·laboressiu per anar-hi afegint més temes, continguts i recursos.  Si heu creat els vostres propis recursos o coneixeu propostes que vulgueu compartir, ens podeu fer arribar la informació al correu elcircol@martorell.cat i anirem actualitzant el llistat.

Per accedir als recursos, cliqueu sobre la pestanya del tema que us interessi i us apareixerà el llistat d’enllaços relacionats. Per consultar un recurs, cliqueu al damunt del títol en color blau.

VIOLÈNCIES MASCLISTES

 

900 900 120 Línia de telèfon per denunciar situacions de violència masclista

El servei d’atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia. S’hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones com peticions d’informació de dones que viuen situacions de violència, sobre els recursos existents a Catalunya en matèria d’assistència a la violència contra les dones, sol·licituds d’assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de violència contra les dones, procedents de particulars i/o professionals.

La línia 900 900 120 també actua en els casos d’activació del Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista (24h / 365 dies a l’any), procedent de qualsevol Ajuntament i Consell Comarcal, amb el previ consentiment de la dona agredida o del seu entorn familiar.

Disposa de professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb serveis d’emergència, si és necessari. Les persones que accedeixin al servei poden expressar-se en 124 llengües, entre les quals hi ha el català, el castellà, l’anglès, el francès, l’alemany, l’italià, el rus, l’àrab, el romanès, el croat i el xinès.

Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD)

Les dones de Catalunya disposen de diversos serveis d’informació i atenció, que funcionen coordinadament arreu del territori. Les Oficines d’informació de l’Institut Català de les Dones i els Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD), de titularitat municipal o comarcal, informen sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones, i, si s’escau deriven cap a les entitats i organismes que en són responsables.

En el cas de Martorell, us podeu adreçar al Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) de l’Ajuntament de Martorell, situat al Carrer Francesc Santacana, 13 (antiga Casa de Cultura, seu del departament de Benestar Social), tel. 93 775 51 93, serveissocials@martorell.cat

A nivell comarcal també hi ha el SIAD del Baix Llobregat, que atén les dones dels municipis més petits de la comarca que no tenen SIAD municipal.

Per altra banda, els Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ofereixen informació, atenció i recuperació a les dones que es troben en situacions de violència masclista i a les seves filles i fills.

En el cas de Martorell, l’atenció es fa des del SIE del Baix Llobregat, situat al carrer del Pou de Sant Pere, 8, de Sant Feliu de Llobregat. El seu telèfon és el 93 685 99 34 i el correu de contacte siebll.tsf@gencat.cat

Informació i acompanyament del Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) de Mossos d’Esquadra

 

En l’àmbit de la violència masclista i domèstica, us podeu posar en contacte amb el Grup d’Atenció a la Víctima per correu electrònic o per WhatsApp per rebre assessorament o resoldre dubtes. I si denuncieu, el Grup d’Atenció a la Víctima farà un seguiment del vostre cas.

 

Guia d’ajuts per a dones en situació de violència masclista

L’Institut Català de les Dones presenta la Guia d’ajuts per a dones en situació de violència masclista amb la voluntat de ser un recurs pràctic que estigui a l’abast de totes les dones del territori de Catalunya, per tal que aquestes puguin conèixer, reconèixer i sol·licitar els ajuts que considerin oportuns per garantir els seus drets.

Atenció a les dones en època d’emergència sanitària per la covid19

L’objectiu és que no hagi cap dona desatesa malgrat l’actual realitat derivada per la crisi sociosanitària de la COVID19. Es reforça el servei 900900120 permanent d’atenció a dones en situació de violència masclista. Si entreu a l’enllaç, clicant el títol en color blau, podreu accedir a la informació actualitzada de com accedir als diferents serveis que ofereixen els departaments de la Generalitat, els ens locals i les entitats.

Recursos per a l’atenció i la recuperació de les dones que pateixen violència masclista

La Xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista és el conjunt coordinat de recursos i serveis públics de caràcter gratuït per a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació de les dones que han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles, en l’àmbit territorial de Catalunya.

El Departament gestiona alguns d’aquests serveis a través de la Direcció General de Famílies. Integren la xarxa els serveis següents: atenció i acolliment d’urgència; intervenció especialitzada (SIE); acolliment i recuperació, informació i atenció a les dones, entre d’altres.

Guia de suport per a dones en situació de violència masclista

Guia creada pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Baix Llobregat. És una guia dirigida a dones que es poden trobar en una situació de violència masclista amb l’objectiu d’ajudar-la a identificar les violències masclistes i donar-li a conèixer els serveis i recursos comarcals de suport a les dones en situació de violències masclistes.

Recull informació sobre elements per identificar si s’està patint violència masclista; el cicle de la violència; conseqüències de la violència masclista, tant per a les dones com per als seus fills i filles; on i com les poden ajudar a sortir d’aquesta situació; drets de les dones en situació de violència masclista i recursos als quals pot accedir.

Guia de suport a mares i pares amb filles adolescents víctimes de violència masclista

Document del Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Baix Llobregat. És una guia adreçada a mares i pares amb filles adolescents que es poden trobar en una situació de violència masclista amb l’objectiu oferir-los orientació per afrontar el problema.

Recull informació sobre elements per identificar si el que està patint la seva filla és violència masclista; amb un qüestionari per facilitar-ne la detecció; també explica el cicle de la violència i la dificultat per sortir d’una relació en la qual hi ha violència; les conseqüències que poden tenir les violències masclistes en la salut de les noies; les reaccions de mares i pares davant d’aquesta situació i com actuar per fer-hi front; i inclou recursos comarcals de suport a les joves en situació de violències masclistes.

Violències masclistes contra les dones grans

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya impulsa una campanya a xarxes socials per conscienciar sobre les violències masclistes que pateixen les dones grans. Sota l’eslògan “Les violències masclistes contra les dones grans no són petites. A grans dones, grans respostes” la campanya s’emmarca en la idea que totes les dones, tinguin l’edat que tinguin, tenen dret a una vida lliure de violències masclistes.

PROTOCOLS EN L'ÀMBIT DE GÈNERE

PROTOCOL MUNICIPAL PER A L’ABORDATGE INTEGRAL DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

La violència masclista suposa un greu atemptat contra la dignitat de les dones i impedeix la seva consideració com a persones de ple dret. Per eradicar aquest tipus de violència és necessari establir unes línies d’actuació ben definides. Des de l’Ajuntament, conscients d’aquesta necessitat, l’any 2002, vam decidir prendre la iniciativa i treballar per aconseguir la coordinació i col·laboració de representants de tots els àmbits professionals relacionats amb aquesta problemàtica. El resultat  d’aquest treball conjunt es va traduir en la posada en marxa del Circuit Municipal d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència Domèstica.

Al llarg d’aquest anys s’han succeït diferents canvis, especialment en l’àmbit legislatiu. per aquest motiu, des de la comissió es va plantejar la necessitat de revisar i actualitzar el protocol d’actuació del Circuit per adequar les intervencions a aquesta nova realitat. I fruit d’aquest treball, neix és aquesta nova edició del Protocol Municipal per a l’Abordatge Integral de la Violència Masclista de 2017.

Dins d’aquest protocol general, la Generalitat de Catalunya ha elaborat dos protocols específics per lluitar contra  la Mutiliació Genital Femenina i els Matrimonis Forçats.

 

PROTOCOL CONTRA LA MUTILICACIÓ GENITAL FEMENINA

Aquest protocol té la finalitat d’eradicar les pràctiques de mutilació femenina entre les nenes. Preveu la informació i formació dels professionals (amb cursos, sessions de formació, guies per a professionals,…); promoure la informació i l’educació sanitària (anb difusió de material informatiu, treball en xarxa amb entitats,…) entre la ciutadania i les famílies per sensibilitzar-les i prevenir aquestes pràctiques.

 

PROTOCOL PER LA PREVENCIÓ I L’ABORDATGE DEL MATRIMONI FORÇAT

Protocol per a la prevenció i l’abordatge del Matrimoni Forçat a Catalunya elaborat des del Programa per a la prevenció i abordatge de la violència masclista de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Preveu pautes i formació per als professionals que puguin haver d’intervenir davant d’un cas o d’una sospita.

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN SITUACIÓ D’ALT RISC, DE MALTRACTAMENT I D’ABÚS EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE MARTORELL

Aquest protocol és el resultat del treball conjunt fet per l’equip de professionals de la Xarxa de la Infància del Patronat Municipal del Servei d’Atenció a les Persones que ha coordinat la participació de tots els departaments de l’Ajuntament i la dels altres organismes i agents amb seu a Martorell que hi estan implicats.

El document és necessari per  la complexitat i la gravetat del repte que suposa la prevenció i l’actuació en cas de risc de maltractament i d’abús en la infància i l’adolescència; i també com a mostra del compromís i de la determinació de l’Ajuntament de Martorell i la societat martorellenca, d’afrontar-lo. El protocol formalitza i ordena la tasca que des de fa molts anys fem des de l’administració local  i les entitats socials de suport a les famílies per cobrir les necessitats afectives, d’educació i de protecció dels infants i adolescents; alhora que l’adequa a la normativa vigent i a la realitat actual.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS PÚBLICS D’OCI DE MARTORELL

Els objectius del Protocol, presents durant tot el procés d’elaboració, són:

  • Dotar al municipi d’un recurs per l’actuació davant situacions de violències sexuals als espais públics en contextos d’oci – festius.
  • Afavorir la creació d’un marc de referència per tal que el municipi pugui dissenyar accions orientades a la promoció d’espais públics d’oci – festius, comuns i col·lectius, lliures de violències masclistes i, en especial, de violències sexuals, així com responsables amb la llibertat sexual de les dones i persones amb sexualitats i gèneres no normatius.
  • Contribuir a la sensibilització i formació dels equips locals i la ciutadania, sobre les diferents manifestacions de les violències masclistes, en especial, les violències sexuals.
  • Implicar les entitats del territori (socials, culturals, de lleure, esportives o juvenils) i la ciutadania, especialment el jovent, en la prevenció de les violències sexuals en espais públics en contextos d’oci – festius.

Aquest protocol, desenvolupat durant l’any 2020, continua la tasca iniciada amb els Punts Lila a les festes de Martorell.

PROTOCOL MARC DE DOL EN CAS DE FEMINICIDI A LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

La violència masclistaconseqüències per a les persones que l’han patit directament, però també sobre l’entorn de la víctima, i sobre la comunitat en general. Des del Consell Comarcal del Baix Llobregat es considera important abordar aquesta dimensió global i, per això, es plantegen intervencions en diferents àmbits:

  •  Accions de rebuig institucionals adreçades al conjunt de la ciutadania per mostrar la condemna a la violència masclista vers les dones, i la solidaritat amb les famílies i l’entorn més proper de les víctimes.
  • Accions de suport psicosocial a les famílies i l’entorn més proper de la víctima, en què es determinen les actuacions que han de realitzar els diferents equips de professionals en cada cas, per donar respostes més adients i eficaces.
  • Accions en l’àmbit educatiu, en aquells casos en què la víctima tingui fills i filles menors d’edat, o que la víctima sigui membre de la comunitat educativa, entenent que persones concretes, tota una aula o tot un centre poden necessitar un acompanyament específic.

El protocol estableix circuits ben definits de comunicació fluida i interconnectada, per tal de tenir ben clares actuacions, funcions i responsabilitats de cada servei municipal en la intervenció.

PÀGINES INTERÈS

 

Us facilitem un seguit d’enllaços a organismes públics dedicat a la promoció de les dones i de l’equitat de gènere i que creiem que us poden ser útils.

 

Institut Català de les Dones

L’Institut Català de les Dones (ICD) és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya, que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques per a l’equitat de gènere que desenvolupa la Generalitat. L’ICD té les competències que li atorga la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dones, modificades per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

 

Polítiques d’Igualtat– Diputació de Barcelona

Espai web de la Diputació de Barcelona dedicat a les polítiques de dona i LGTBI. Tot i que és un web adreçat principalment als ajuntaments de la província, hi podreu trobar informació d’interès, publicacions, un centre de documentació i altres recursos.

 

LABORATORI Bonnemaison

Un espai de referència i d’innovació en matèria de polítiques públiques locals de gènere, d’eradicació de les estructures que sustenten les desigualtats de gènere en l’accés de les dones als espais de lideratge i de transformació de les maneres d’exercir-lo. Vol reforçar els lideratges femenins locals des de la capacitació i facilitar la creació de xarxes entre les dones en els àmbits polític, social-comunitari i de l’emprenedoria. També és un espai de reflexió, diàleg i generació de propostes innovadores per avançar en l’impuls i desenvolupament de polítiques locals feministes.

VIOLÈNCIES DIGITALS

 

Oficina de Polítiques d’Igualtat de la Diputació de Barcelona

L’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’associació Dones Juristes, ha creat un espai web on trobareu informació sobre les claus jurídiques sobre les violències sexuals digitals. El material ha estat elaborat per l’advocada penalista Laia Serra Perelló, especialista en aquest àmbit, i aborda les claus per entendre que són i com operen aquestes noves violències.

Eines per protegir-te en l’àmbit digital

Materials de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Materials de l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI)

Col·lectiu Luchadoras

El col·lectiu Luchadoras de Mèxic té un Toolkit amb eines per protegir-nos en l’àmbit digital. El Col·lectiu impulsa processos de transformació política personal i col·lectiva a través de la creació i difusió d’històries, l’apropiació de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), la construcció d’una internet lliure de violències i la creació d’espais de trobada que reivindiquen i dignifiquen el saber, la força i el poder de les dones.

Escuelafeminista.red

Col·lectius feministes de l’Amèrica llatina han creat aquest espai de recursos i reflexió sobre cos, territori i tecnologia.

Acoso.online

Acoso.online és un web especialitzat en violència digital que neix de col·lectius de dones de l’Amèrica Llatina com a resposta urgent, voluntària i necessària per a les dones heterosexuals i persones LGBTIQ+ que pateixen violència de gènere a través de la publicació no consentida d’imatges i vídeos sexuals o eròtics. Tot i haver nascut a Sud Amèrica, hi trobareu informació en base a la legislació espanyola.

Donestech

Donestech és un col·lectiu de dones que fa recerca, formació i creació en perspectiva de gènere. El col·lectiu vol fer-se eco dels projectes, iniciatives i pràctiques personals i col·lectives en relació a les tecnologies, però, sobretot, de les dones que actualment participen i desenvolupen les eines i tecnologies de la informació i comunicació. Un dels seus projectes és “A la xarxa lliures i segures” que vol sensibilitzar sobre les violències masclistes online, apoderant les dones i persones LGTBI i ajudant a fer que es coneguin i identifiquin aquestes violències, els seus impactes i les eines i accions útils per a fer-los front.

EdPAC

L’Associació Educació per a l’Acció Critica -EdPAC- és una entitat fundada el 2003 per un grup de persones vinculades a la intervenció i l’acció social des de diferents àmbits. Actualment està especialitzada en la tasca educativa en els àmbits de pantalles, consum crític i drogues.

Dades i estudis sobre violències digitals

Informe de la relatora de Nacions Unides sobre violències masclistes digitals de 2018

Informe especial al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides sobre les violències masclistes digitals que pateixen les dones i les nenes al món i les seves causes i conseqüències.

 

Informe sobre ciberviolències masclistes a Catalunya

Informe elaborat el 2019 per la UAB per a l’Institut Català de les Dones sobre ciberviolències masclistes.

 

EpData – Dades sobre ciberviolència

Dades de diverses fonts i estudis sobre cibercriminalitat, ciberbylling i ciberviolència masclista.

 

Estudi sobre ciberviolència contra dones nenes

Per a comprendre millor la naturalesa i la prevalença de la ciberviolència contra dones i nenes, L’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE), ha fet diversos treballs d’investigació per identificar i analitzar els estudis previs sobre diverses formes de ciberviolència masclista, i per avaluar la disponibilitat de dades d’enquestes i administratius sobre aquest fenomen.

RECURSOS COEDUCACIÓ


Recursos didàctics sobre Cooeducació del dept. d’Ensenyament

Espai web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat dedicat a la coeducació. Hi trobareu recursos didàctics, guies, experiències i altres materials per treballar l’equitat de gènere a l’aula.

LaFede – Recursos per a una educació transformadora

El Centre de Recursos per una educació transformadora és una eina creada per LaFede, federació que agrupa ONG que treballen pel Desenvolupament, els Drets Humans i la Cultura de Pau. Els recursos s’adrecen a ONG, professorat, escoles, universitats, educadores i educadors socials, associacions de lleure infantil i juvenil, administracions públiques, mitjans de comunicació i totes les persones interessades en l’educació transformadora. Pretén posar a l’abast recursos d’educació en l’àmbit de la pau, els drets humans i el desenvolupament, amb perspectiva de gènere.

Kaidara

Kaidara és un portal de recursos per al professorat amb un enfocament d’Educació per a la ciutadania global. Inclou experiències de diferents educadores i educadors a l’aula, col•leccions publicades com Global Express o Kaleidoskópio, unitats didàctiques i llibres i articles d’anàlisi i suport per educar per a la Ciutadania Global, amb perspectiva de gènere. Tots els materials són gratuïts i estan traduïts com a mínim quatre llengües.

Fundesplai – Prevenció de les violències masclistes

Hi trobareu tretze recursos educatius per treballar la prevenció de les violències masclistes amb infants i adolescents.

Ajuntament de Barcelona – Recursos didàctics

Espai amb recursos didàctics sobre gènere de l’Ajuntament de Barcelona.

Fons Pitiús – Recursos per treballar el gènere

Recull de recursos didàctics per treballar la igualtat i l’equitat de gènere amb els infants del Fons Pitiús de Cooperació al Desenvolupament.

SALUT DE LES DONES

Consulta el nostre Mapa de recursos i serveis de salut adreçats a les dones

 

ASSIR Baix Llobregat Nord

Centre d’Atenció de Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del Baix Llobregat Nord que ofereix diversos serveis: Control i seguiment de l’embaràs. Educació maternal. Atenció al puerperi. Atenció al postpart. Planificació i Orientació Familiar. Atenció ginecològica. El centre està ubicat al barri de Torrent de Llops (C/ Puig del Ravell, 10). Telèfon 93 773 67 58. Servei de cita prèvia: http://citapreviasalut.cat

Anna Fusalba · Fisoterapeuta

L’Anna Fusalba és una fisioterapeuta-acupuntora de Martorell especialista en sòl pèlvic que organitza cursos sobre la salut de les dones. Segueix-la a Instagram.

Creació Positiva

Creació Positiva és una ONG feminista creada l’any 2001 a Barcelona i treballa per la defensa dels drets sexuals i la promoció de la salut sexual. Els seus àmbits d’actuació són: drets sexuals, epidèmia de VIH, hepatitis i altres ITS, violències masclistes, violències sexuals, dones, dones preses, col·lectiu LGTBI, entre d’altres.

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE

 

Guia per a l’ús d’un llenguatge no sexista de l’UAB

La UAB té aquesta guia, útil i entenedora, per fer un ús no sexista del llenguatge no sexista; amb propostes d’ús en català, castellà i anglès.

 

Guia de comunicació inclusiva

Guia sobre comunicació inclusiva creada per l’Ajuntament de Barcelona. És important tenir present la manera com les persones volem ser anomenades i escoltar-nos. Els canvis a les nostres societats són constants i configuren una pluralitat que cada cop més abraça la seva diversitat i la seva complexitat. Reflectir aquesta diversitat també en el llenguatge ens ajudarà a construir un món més just i igualitari.

 

Llenguatge No Sexista del Consell Comarcal de Baix Llobregat

El Consell Comarcal presenta el nou web “Llenguatge no sexista“, una eina útil adreçada al personal de les administracions públiques i a tota la ciutadania de la comarca, un espai que promou i facilita la utilització del llenguatge igualitari i la comunicació no sexista.

 

Feminismes, programa de Ràdio 4

Feminismes a Ràdio 4 és un espai de servei públic que fa divulgació de la història del feminisme i dels feminismes, en plural. Cada setmana, s’aborda un tema – des de sexualitat, passant per cultura, migracions, tecnologia o LGTBI – amb perspectiva de gènere, amb entrevistes a expertes a la matèria i testimonis personals. Una de les presentadores és la martorellenca Mar Sifre Rigol.

 

Les dones i els dies, programa de Catalunya Ràdio

Montse Virgili dirigeix i presenta aquest programa de Catalunya Ràdio que s’emet els dissabtes a mitjanit i que també pots escoltar en podcast. El programa posa en relleu les dones de diferents àmbits i èpoques, deure imprescindible en els temps que corren i, sobretot, en els temps que han de venir. I és que l’heteropatriarcat, la misogínia, la ignorància i, fins i tot, la mandra han invisibilitzat les dones durant segles.

ENTITATS

 

Guia d’entitats de dones

Cercador d’entitats de dones de l’Institut Català de la Dona. Podreu cercar el contacte de les entitats de dones que hi ha arreu de Catalunya.

Col·lectiu Feminista de Martorell

Pàgina de Facebook del Col·lectiu Feminista de Martorell.

Mapa d’associacions de dones a Barcelona

Troba informació de totes les associacions de dones i col·lectius feministes amb seu a Barcelona.

Candela, cooperativa d’acció comunitària i feminista

Cooperativa Candela és una entitat sense afany de lucre fundada l’any 2004 a Barcelona amb l’objectiu de contribuir a una transformació social basada en l’educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària. Entre les seves finalitats hi ha: prevenir les violències de gènere per a poder eradicar-les; informar i atendre a persones que estan en qualsevol situació de discriminació i/o violència basades en el gènere des d’una perspectiva feminista i psicosocial; promoure l’educació afectiu-sexual, la coeducació, l’educació no sexista, l’educació feminista i la perspectiva de gènere aplicada a tots els àmbits; i defensar els drets fonamentals de dones, infants, joves i persones del col·lectiu LGTBI, així com millorar les seves condicions de vida.

DONA I CIÈNCIA

 

RECURSOS A INTERNET

Pàgines web

ONU. Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciencia

Blog Contes i Ciència. Recursos per treballar la ciència a l’aula

Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas. No more matildas. Dins del web hi trobareu un annex amb informació sobre dones i ciència i contes sobre dones científiques.

11 de febrero. Plataforma ciutadana 11 de febrero. A l’apartat de materials hi trobareu molts recursos.

Muy Interesante. Las 12 mujeres pioneras de la ciencia.

Consejo Superior de Investigación Científica. Ciencia en Igualdad

Mujeres con ciencia. Mujeresconciencia.com

Educación 3.0. 15 mujeres cienctíficas para estudiar en el aula.

Fundació La Caixa. Dones en ciencia, superant esteriotips i desigualtats.

 

Vídeos i notícies

 

INFO-K. “Les nenes i la ciència”

INFO-K. Obrim les portes de la ciencia a les nenes

INFO-K. Periscopi: Dones científiques

ONU. Las mujeres a la vanguardia delos descubrimientos científicos

#Inventaelfuturo. Mujeres inventoras

Aprendemos Juntas, BBVA. Mi mensaje a las niñas que quieren ser científicas. Jane Goodall, primatóloga

Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas. No more matildas.

Universitat de Sevilla. Científicas: pasado, presente y futuro

Ministerio de Ciencia y Innovación. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Banco Interamericano del Desarrollo. Yo también quiero ser ingeniera: cómo incentivar a más niñas a interesarse en ciencia y tecnología

TEDx. El clic de la cuestión, las mujeres hacemos ciencia