Traducció no oficial gentilesa de Google

Centre de Desenvolupament Infantil d’Atenció Precoç (CDIAP)

Martorell disposa d’un dels 86 Centres de Desenvolupament Infantil d’Atenció Precoç (CDIAP) que la Generalitat de Catalunya desplega arreu del territori amb la intenció d’atendre els infants de 0 a 6 anys que pateixen o poden patir algun tipus de trastorn de desenvolupament. El centre martorellenc és un dels dos únics de gestió municipal no externalitzada.

L’equipament, situat al carrer de Josep Tarradellas número 3, dóna cobertura a Martorell i tot el sector del Baix Llobregat Nord, i hi arriben infants i les seves famílies a través dels centres sanitaris o d’ensenyament, gràcies a un treball en xarxa.

 

El CDIAP de Martorell és un servei interdisciplinar que integren onze professionals: 4 psicòlegs, 2 fisioterapeutes, 2 logopedes, 1 treballadora social, 1 metgessa neuropediatra i 1 administrativa. Atén de manera totalment gratuïta a infants de 0 a 6 anys que pateixen algun tipus de trastorn de desenvolupament, sigui de caràcter greu o més lleu, permanent o transitori, o que es detecta de manera precoç. 

 

Horari d’atenció del centre :

Dilluns, dimecres i divendres de 7.30 a 15.00h i els dimarts i dijous de 7.30 a 18.00h,

Telèfon de contacte: 93 775 11 41.

Un servei de gestió municipal

El CDIAP depèn del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que n’ha distribuït una xarxa de 86 centres arreu del país. El de Martorell “atén tant la població autòctona com també tot el sector del Baix Llobregat Nord, refermant el paper aglutinador de Martorell com a centre de serveis”, exposa Canal, alhora que recalca que “és un dels dos únics casos dins del conjunt de tot Catalunya en el que el servei el gestiona directament l’ajuntament i no és externalitzat, un valor afegit”.

Treball en xarxa amb diversos agents

L’oficina del CDIAP es troba situada als baixos del carrer de Josep Tarradellas número 3, just al costat del Complex Educatiu de Torrent de Llops. Allà s’atén i s’assessora als infants afectats i a les seves famílies, que arriben “derivades d’altres agents o actors, gràcies a un treball en xarxa, com ara els metges de família, els pediatres d’atenció primària o de l’hospital”.

Els centres d’atenció primària, l’hospital, les llars d’infants, els Serveis Socials Bàsics o la Xarxa d’Infància, per exemple, deriven els casos detectats cap a aquest servei, tot i que també s’atén a famílies que s’apropin directament a l’oficina.

Localització