Traducció no oficial gentilesa de Google

SIAD (SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES)

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones està compost de diverses línies d’actuació:

ATENCIÓ

Des del SIAD es proporciona l’atenció, orientació i assessorament individualitzat sobre temes que tinguin a veure amb situacions de discriminació per raó de sexe i s’ofereix assessorament jurídic i psicològic especialitzat a les dones que ho sol·licitin. 

Carmen Cordón Cobo
siad@martorell.cat

C/ Santacana 13, 1er pis
Telèfon: 937 735 193

PREVENCIÓ

Des del SIAD s’assumeix la coordinació, seguiment i avaluació del Circuit Municipal de prevenció i atenció de la violència de gènere. Es tracte d’un espai de treball organitzat on es treballen de forma preventiva i conjunta situacions de violència vers les dones des dels diferents àmbits d’actuació (Mossos d’Esquadra, Policia Local, ABS, Hospital, Salut Mental i altres Departaments municipals).

Des del SIAD també s’organitzen tallers adreçats a centres escolars on es treballa la promoció de les relacions igualitàries per la prevenció de situacions de violència vers les dones.

SENSIBILITZACIÓ

Des del SIAD també es promouen accions de sensibilització com la programació i organització de diades commemoratives i relacionades amb la igualtat de gènere, conferències, presentacions de llibres i exposicions on es tracta aquesta temàtica, així com també la participació en diferents grups de treballs dels diferents Departaments municipals on es tracta la promoció de les dones.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAI PÚBLICS D'OCI DE MARTORELL

Els objectius d’aquest protocol són:

 

  • Dotar al municipi d’un recurs per l’actuació davant situacions de violències sexuals als espais públics en contextos d’oci – festius.

 

  • Afavorir la creació d’un marc de referència per tal que el municipi pugui dissenyar accions orientades a la promoció d’espais públics d’oci – festius, comuns i col·lectius, lliures de violències masclistes i, en especial, de violències sexuals, així com responsables amb la llibertat sexual de les dones i persones amb sexualitats i gèneres no normatius.

 

  • Contribuir a la sensibilització i formació dels equips locals i la ciutadania, sobre les diferents manifestacions de les violències masclistes, en especial, les violències sexuals.

 

  • Implicar les entitats del territori (socials, culturals, de lleure, esportives o juvenils) i la ciutadania, especialment el jovent, en la prevenció de les violències sexuals en espais públics en contextos d’oci – festius.

 

Localització del Departament de Benestar Social