Traducció no oficial gentilesa de Google

CONSELL D’INFANTS

Promoure la participació social dels infants és una de les línies estratègiques de la nova Llei per a Infants i Adolescents i també del PLIAM (Pla Local d’Infància i Adolescència de Martorell). En aquest sentit, el PLIAM recull com una acció prioritària la creació del Consell d’Infants.

 

El Consell d’Infants de Martorell es va crear el curs 2015-2016 i el formaven alumnes de 4t de primària  de les escoles de Martorell. El curs següent, els alumnes del primer Consell d’Infants van continuar i es van afegir nous membres escollits entre els alumnes de 4t d’aquell curs (2016-2017). I des d’aleshores, el Consell està format per alumnes de 4t i 5è i alumnes de 6è que, si acabat el seu mandat de dos anys, volen continuar, continuen en qualitat d’assessors i assessores.

 

Els membres del Consell s’escullen a les escoles. Cada classe de 4t i de 5è de primària té el seu representant al Consell d’Infants. Els consellers i conselleres s’escullen quan estan a 4t de primària i continuen al Consell 2 o 3 cursos.

 

Des del curs 2016-2017 treballem amb les escoles i els membres del Consell d’Infants els Pressupostos Participatius dels Infants.

 

El Consell d’Infants és un òrgan de participació regulat per una metodologia pròpia que es va treballar amb els centres educatius de Martorell i que busca promoure la participació dels menors en les decisions que pren l’Ajuntament de Martorell i en tot allò que els afecta. Com que no és un òrgan de creació obligatòria, no hi ha cap norma o procediment que en reguli el seu funcionament, així que es va decidir treballar amb una metodologia que, realment, fomenti la participació i no imposi mecanismes que donin rigidesa al seu desenvolupament.

 

El Consell també neix d’experiències prèvies de participació del departament, com són:

 

  • Les visites escolars dels alumnes de 3r de Primària a l’Ajuntament
  • Els Debats Familiars, unes unitats didàctiques per promoure la participació dels infants i de les seves famílies dels nous barris de Martorell que es va desenvolupar amb alumnes de 5è i 6è de l’escola Lola Anglada
  • Dinàmiques participatives amb els alumnes de 4t de Primària per al projecte d’ampliació de la Xarxa d’Infància fins als 12 anys

DOCUMENTS DE TREBALL DEL CONSELL D’INFANTS DE MARTORELL