Traducció no oficial gentilesa de Google

CENTRES OCUPACIONALS

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

Els Serveis Socials Especialitzats estan adreçat a atendre aquelles persones que per les seves característiques necessiten una atenció i recursos més específics que la prestada pels Serveis Bàsics.

Centre Ocupacional Can Serra

  • Servei de Teràpia Ocupacional (STO): Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física majors de 16 anys, i que han acabat el corresponent període de formació, el grau de discapacitat de les quals és igual o superior al 65%, segons valoració feta per l’equip de l’EVO de referència i que, temporalment o definitiva, no tenen capacitat de producció.

 

  • Servei Ocupacional d’Inserció (SOI): Atenció a persones amb discapacitat majors de 16 anys que han acabat el període de formació escolar, tenen capacitat productiva adequada per integrar-se en un centre especial de treball, però, no es troben integrats laboralment en aquest tipus d’empresa; i, també, les persones amb discapacitat que estan pendents d’integrar-se en un Servei de Teràpia Ocupacional.

 

Responsable: Salomé Moliner

Contacte

Telèfon: 937 740 495

Adreça: Camí de Can Serra s/n

Correu electrònic: canserra@martorell.cat

Localització del Centre