Traducció no oficial gentilesa de Google

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

L’Ajuntament de Martorell destina el 0,7% dels seus ingressos a projectes de Cooperació al Desenvolupament i de Cultura de Pau per millorar les condicions de vida dels ciutadans de països en vies de desenvolupament o que han estat víctimes de conflictes bèl•lics o de catàstrofes naturals.

SENSIBILITZACIÓ EN COOPERACIÓ I CULTURA DE PAU I SUPORT A ACCIONS SOLIDÀRIES

Des de l’Ajuntament de Martorell es vol sensibilitzar la població sobre les situacions de desigualtat entre els països i sobre conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals que afecten la població civil i l’obliguen a desplaçar-se buscant refugi i pau.

Cada curs el departament de Cooperació ofereix als centres educatius de Martorell un seguit d’activitats de sensibilització sobre cooperació i cultura de pau. En el darrers anys s’han fet activitats i exposicions a les diverses escoles i instituts de Martorell i també al Centre de Formació d’Adults.

A més a més, les ONGD locals també porten a terme, anualment, accions de sensibilització per donar a conèixer a la població de Martorell on es destinen els diners que han rebut a través del programa de subvencions del departament.

En aquestes activitats, entre els anys 2011-2015 hi ha participat més d’un miler d’alumnes.

Les ONGD i altres entitats locals també organitzen activitats de solidaritat per recollir fons per ajudar a les persones en situació de pobresa o de vulnerabilitat ja sigui en altres països o a casa nostra. En aquest casos, el departament els dóna suport i els facilita el material necessari perquè puguin tirar endavant les seves activitats.

En els darrers 4 anys el departament ha donat suport a les activitats de diverses entitats en suport a la Marató de TV3, campanya d’ajut a les víctimes del terratrèmol d’Haití, a recollides d’aliments en benefici de Càrites i Creu Roja, a concerts solidaris, entre d’altres.