Traducció no oficial gentilesa de Google

PRIMAVERA 360

Presentació

Tots just fa tres anys, el 3 de maig de 2019, en el marc de la 5ena. Jornada de la Xarxa d’Infància i Adolescència de Martorell, es va presentar i dinamitzar amb la nostra comunitat educativa l’Estratègia 360 a Martorell, com a resultat de l’adhesió del nostre municipi a l’Aliança Educació 360 de Catalunya i d’un intens treball de diagnosi i reflexió sobre la situació del sistema educatiu a la nostra vila.

Durant la jornada vam tenir l’oportunitat de reflexionar i definir propostes amb l’objectiu de generar i millorar les oportunitats educatives, connectar els aprenentatges, garantir la igualtat d’oportunitats i enfortir la lògica comunitària de que l’educació és cosa de totes i tots.

 

Una de les línies estratègiques claus de la proposta va ser la intervenció comunitària en l’àmbit de l’educació no formal, i en aquest sentit, amb una pandèmia de per mig, l’Ajuntament, amb la complicitat de les direccions dels centres, les AMPAs i de diferents entitats, ha impulsat una Carta Bàsica d’Activitats Extraescolars de caire esportiu i cultural, universal i gratuïta, a tots els centres d’educació infantil i primària del municipi que s’ha fet realitat durant aquest curs escolar 2021-22.

La situació de pandèmia, amb l’augment de situacions de vulnerabilitat i de la distància de l’escletxa digital i educativa, ha posat en evidència, més encara, la necessitat d’oferir oportunitats educatives més enllà de l’horari lectiu accessibles a tot l’alumnat. En aquesta direcció, des d’altres administracions s’han començat a desenvolupar programes, com és el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) que el departament d’Educació implementa amb tot un seguit de mesures als centres i als ajuntaments que disposen de Plans Educatius d’Entorn, moltes de les quals tenen a veure amb la personalització dels aprenentatges, la connexió dels temps educatius formals i no formals i el disseny d’activitats extraescolars accessibles i de qualitat. És així com també des del Pla Català d’Esport a l’Escola apareixen noves directrius per tal de col·laborar en el marc dels Plans Educatius d’Entorn en la promoció de l’esport d’àmbit comunitari.

Ens trobem doncs, en un moment força interessant i en el que es més necessari que mai alinear objectius, compartir estratègies i generar sinèrgies que facin possible oferir al infants, adolescents i joves de Martorell unes activitats d’educació no formal accessibles i de qualitat.

Aprofitant la crida de l’Aliança #Primavera360, des l’Ajuntament de Martorell volem convocar als agents educatius de Catalunya i a tota la comunitat educativa per donar a conèixer la nostra experiència en la implementació de la Carta Bàsica d’Activitats Extraescolars i per generar debat en relació a les oportunitats i dificultats trobades i com poder col·laborar entre tots en la seva millora, per esdevenir un projecte sòlid i de futur.

PROGRAMA DE LA JORNADA

PREINSCRIPCIONS LLARS D’INFANTS 24/25 (Properament)
OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ
XARXA INFÀNCIA
CONTACTE

Departament d’Ensenyament

Carrer Josep Tarradellas 11, Baixos

Telèfon : 937 752 538

Fax : 937 751 644

ensenyament@martorell.cat

Tramita amb nosaltres