Traducció no oficial gentilesa de Google

MARTORELL CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA D’UNICEF

El Programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI), impulsat per UNICEF, l’agència de Nacions Unides dedicada a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, i  té com a objectiu general promoure l’aplicació de la Convenció dels Drets dels Infants (ONU, 1989) en l’àmbit dels governs locals.

 

L’Ajuntament de Martorell va rebre per primer cop el segell de Ciutat Amiga de la Infància l’any 2018 en reconeixement de les polítiques municipals que impulsa per a la protecció i la defensa dels drets dels infants i que queden englobades en el Pla Local d’Infància i Adolescència de Martorell (PLIAM). I el novembre de 2023, UNICEF ha renovat aquesta distinció per al període 2024-2027.

 

Per ser reconegut com Ciutat Amiga de la Infància, els municipis han de tenir un pla local d’infància i adolescència per millorar el benestar dels nens, nenes i adolescents, i impulsar espais de participació a través de consells locals d’infància. També cal treballar en aliança amb altres administracions públiques o entitats per aconseguir el benestar la infància.

 

Les accions dels plans locals d’infància i adolescència han de promoure cinc principis bàsics:

  1. Cada nena i nen i adolescent és valorat, respectat  i tractat justament dins de les seves comunitats
  2. Les veus, necessitats i prioritats de cada infant o adolescent s’han d’escoltar i tenir en compte  en les normatives i polítiques públiques, en els pressupostos i en totes les decisions que els afectin
  3. Tots els nens i nenes i adolescents tenen accés a serveis essencials de qualitat
  4. Tots els nens i nenes i adolescents viuen en entorns segurs i nets
  5. Tots els nens i nenes i adolescents tenen l’oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i l’oci

 

El Ple de l’Ajuntament de Martorell va acordar per unanimitat, en la seva sessió del 19 de febrer de 2018, sol·licitar a UNICEF el Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància i comptar amb el seu suport i col·laboració posteriors per al desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques d’infància i adolescència al nostre municipi. La distinció  li va ser concedida el novembre de 2018, coincidint amb la commemoració dels 30 anys de l’aprovació de la Convenció dels Drets dels Infants (el 20 de novembre de 1989), en un acte celebrat a Oviedo.

 

Per a poder optar a una renovació del segell per al període 2024-2027, l’Ajuntament de Martorell ha hagut de demostrar a través d’indicadors l’evolució de l’impacte de les seves polítiques municipals adreçades a la infància i l’adolescència i presentar les accions que vol desenvolupar en els propers anys, recollides en el nou Pla Local d’Infància i Adolescència de Martorell (PLIAM) per al període 2023-2030. Aquest document es va aprovar per unanimitat en el ple del 18 de setembre de 2023.

 

Per a més  informació, podeu consultar els enllaços següents i els documents que trobareu més avall:

Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF

Consell d’Infants de Martorell

DOCUMENTACIÓ PER AL RECONEIXEMENT DE CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA