Traducció no oficial gentilesa de Google

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

L’Ajuntament de Martorell destina el 0,7% dels seus ingressos a projectes de Cooperació al Desenvolupament i de Cultura de Pau per millorar les condicions de vida dels ciutadans de països en vies de desenvolupament o que han estat víctimes de conflictes bèl•lics o de catàstrofes naturals.

ORGANISMES INTERNACIONALS AMB ELS QUALS COL·LABOREM

A banda de finançar projectes de Cooperació a través de la convocatòria de subvencions, el departament també col•labora amb diversos organismes que treballen en el món desenvolupament: