Traducció no oficial gentilesa de Google

LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (3-12 Anys)

Escoles d’educació Infantil i Primària

 

Escola Els Convents

 

Escola José Echegaray

 

Escola Juan Ramón Jiménez

 

Escola Lola Anglada

 

Escola Mercè Rodoreda

 

Escola Vicente Aleixandre

Escola d’Educació Especial

 

Cee El Pontarró

Instituts

 

Institut Pompeu Fabra

 

Institut Joan Oró

 

Institut Maria Canela

Escoles Concertades

 

Col·legi La Mercè

Activitats Extraescolars Municipals 2022/2023