Traducció no oficial gentilesa de Google

SUPORT A PROCESSOS PARTICIPATIUS

participatius

El departament ha participat en l’assessorament i suport del desenvolupament de plans locals com ara: el PLIAM, el Pla d’Inclusió, Xarxa d’Infància la fase de participació de la revisió del POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal), Pla Local de Joventut, la Xarxa de Voluntariat Social, i en iniciatives comunitàries d’entitats com ara l’AFASM, Casa Latina o les associacions de veïns.