Traducció no oficial gentilesa de Google

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

L’Ajuntament de Martorell destina el 0,7% dels seus ingressos a projectes de Cooperació al Desenvolupament i de Cultura de Pau per millorar les condicions de vida dels ciutadans de països en vies de desenvolupament o que han estat víctimes de conflictes bèl•lics o de catàstrofes naturals.

FINANÇAMENT DE PROJECTES DE COOPERACIÓ

El Patronat té una convocatòria de subvencions anual per al finançament de projectes de Cooperació que les ONGD locals (Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament) porten a terme en els països empobrits o que s’estan patint conflictes armats o catàstrofes naturals.

Entre els anys 2011 i 2015 s’han destinat més de 250.000 euros al finançament de projectes i accions de cooperació internacional per ajudar a pal·liar situacions de pobresa extrema o situacions derivades d’emergències humanitàries.

Properament podreu trobar aquí el Quadre de projectes finançats en els darrers 10 anys.