Traducció no oficial gentilesa de Google

CENS D’ARTISTES

Durant l’any 2020, es va treballar en l’elaboració d’un nou Pla d’Acció Cultural per a Martorell.

Dins la fase d’implementació d’aquest pla es crea aquest Cens d’Artistes de Martorell per tal de donar una nova orientació de les polítiques culturals locals i implicar-hi a tots els agents culturals del municipi, ja sigui a nivell associatiu com a títol individual.

Així mateix, es pretén afavorir la creació d’un ecosistema favorable a la creació i producció artística en les diferents disciplines artístiques que es desenvolupen al municipi. 

     

CONTACTE

Departament de Cultura

Plaça de la Vila 27

Telèfon 937 740 069

cultura@martorell.cat

Tramita amb nosaltres