Traducció no oficial gentilesa de Google

SERVEI DE CENTRE OBERT

El Centre Obert és un servei del Departament de Serveis Socials Bàsics de l’ Ajuntament de Martorell , d’acció socioeducativa, dirigit a l’acompanyament de nens/es i joves amb dificultats socials. Es realitza una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, d’atenció diürna, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i desenvolupament de la personalitat i l’adquisició d’hàbits d’aprenentatge i d’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives dels nen/es i adolescents atesos.

Localització del Departament de Benestar Social