Traducció no oficial gentilesa de Google

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

L’Ajuntament de Martorell destina el 0,7% dels seus ingressos a projectes de Cooperació al Desenvolupament i de Cultura de Pau per millorar les condicions de vida dels ciutadans de països en vies de desenvolupament o que han estat víctimes de conflictes bèl•lics o de catàstrofes naturals.

CONVENIS DE SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ

El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell té convenis signats amb l’ONG Mans Mercedàries i la Missió de Villa Matilde a Angola per finançar els projectes que aquestes entitats fan per millorar les condicions de vida de les persones dels països en via de desenvolupament en els quals treballem, com ara la construcció d’escoles, centres de salut, orfenats, etc.Correu electrònic: sap@martorell.cat