Traducció no oficial gentilesa de Google

MARTORELL DIU PROU VIOLÈNCIES SEXUALS. I TU?

NO EN SIGUIS CÒMPLICE.

#MartorellDiuProu

Cartells_page-0001

Amb aquest missatge es vol implicar a tots els agents presents en un esdeveniment o activitat d’oci i desvincular la responsabilitat de la víctima. D’aquest missatge principal, s’han elaborat uns altres missatges secundaris que s’adaptin a diferents contextos o situacions i que impedeixin la culpabilització a les dones que són víctimes d’aquest tipus de violència.

Cartells_page-0002
Cartells_page-0003
Cartells_page-0004
Cartells_page-0005

QUÈ FER DAVANT UNA VIOLÈNCIA SEXUAL?

 

L’altre objectiu principal de la campanya és difondre el Protocol d’Actuació davant les Violències Sexuals en Espais Públics d’Oci de Martorell i donar a conèixer el circuit d’actuació davant d’una violència sexual de manera clara i entenedora per al conjunt de la ciutadania.

Els objectius d’aquest protocol són:

 

  • Dotar al municipi d’un recurs per l’actuació davant situacions de violències sexuals als espais públics en contextos d’oci – festius.

 

  • Afavorir la creació d’un marc de referència per tal que el municipi pugui dissenyar accions orientades a la promoció d’espais públics d’oci – festius, comuns i col·lectius, lliures de violències masclistes i, en especial, de violències sexuals, així com responsables amb la llibertat sexual de les dones i persones amb sexualitats i gèneres no normatius.

 

  • Contribuir a la sensibilització i formació dels equips locals i la ciutadania, sobre les diferents manifestacions de les violències masclistes, en especial, les violències sexuals.

 

  • Implicar les entitats del territori (socials, culturals, de lleure, esportives o juvenils) i la ciutadania, especialment el jovent, en la prevenció de les violències sexuals en espais públics en contextos d’oci – festius.

 

TELÈFONS D’INTERÈS

LÍNIA D’ATENCIÓ A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 24H: 900 900 120

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD): 937 735 193

MOSSOS D’ESQUADRA /ATENCIÓ SANITÀRIA: 112

POLICIA LOCAL DE MARTORELL: 937 750 783