Traducció no oficial gentilesa de Google

Els Premis de la Nit de l’Activitat Física i l’Esport és un acte que organitza l’Ajuntament de Martorell per reconèixer a les persones, centres educatius i entitats locals que han destacat en diversos àmbits de l’activitat física i l’esport dins el nostre municipi.

Els guardons pretenen donar un enfocament global i divers de l’esport a Martorell, mitjançant diverses modalitats i reconeixeran els mèrits assolits durant l’any 2023.

Es poden presentar tantes propostes com cregueu oportú.

Les modalitats dels premis són les següents:

Aquest apartat vol premiar el suport econòmic aportat durant l’any anterior a activitats o accions de promoció de l’activitat física i esportiva.

Aquest apartat vol premiar aquells dirigents de l’esport que amb la seva funció i dedicació  han contribuït al sosteniment o al desenvolupament de l’activitat física i esportiva.

Aquest apartat vol premiar l’organització d’un esdeveniment extraordinari que hagi contribuït a la promoció de la pràctica de l’activitat física i esportiva, l’organització de la qual hagi estat destacada.

 

Aquest apartat vol premiar el centre educatiu de Martorell que hagi realitzat accions durant l’any anterior d’integració de l’activitat física i esportiva en l’àmbit del seu projecte educatiu anual i/o per la realització d’activitats físiques i esportives tant en horari lectiu com extraescolar.

 

 

Aquest apartat vol premiar esportistes o entitats que:

Practiquen o promouen l’activitat física i l’esport per a persones amb capacitats diverses, físiques, psíquiques, sensorials o que pateixen malaltia mental per accions que destaquin pel seu esforç, dedicació i/o consolidació de l’esport inclusiu al nostre municipi i/o que contribueixin a la seva difusió.

Duen a terme accions de formació i difusió directament relacionades amb l’activitat física i l’esport inclusiu.

Desenvolupen les seves activitats promovent l’activitat física i l’esport orientades a propiciar àmbits i espais relacionals que de forma explícita potenciïn la cohesió social.

Desenvolupen les seves activitats  promovent i facilitant l’accés a la practica de l’activitat física i l’esport eliminant les barreres que generen desigualtats a determinades persones o col·lectius per raó de gènere.

Aquest apartat vol premiar entitats i persones que desenvolupen  les seves activitats  promovent l’activitat física i l’esport orientades a la millora de la salut i a la lluita contra el sedentarisme.

Aquest apartat vol premiar les accions, comportaments o actituds de persones,  clubs, equips, esportistes i seccions esportives que destaquin pel seu valor ètic o moral en el marc dels valors positius de l’activitat física i de l’esport.

També es podran reconèixer accions o iniciatives directament relacionades amb l’activitat física i  l’esport del municipi, amb els seus esportistes o institucions.

 

Aquest premi  reconeixerà l’èxit esportiu individual o d’equip més rellevant de l’any anterior. El jurat tindrà en compte no només el nivell o la categoria esportiva assolida sinó que també tindrà en consideració les circumstàncies i els valors associats al seu assoliment.

 

 

Aquest apartat vol premiar al practicant d’activitat física i esportiva que millor representi el conjunt de dimensions i valors reconeguts a les diferents modalitats dels presents premis.

 

 

 

El termini de presentació de les candidatures finalitzarà el proper 1 de març de 2024.

Us convidem a ser-ne partícips i presentar-hi les vostres candidatures omplint els formularis que podeu trobar a les Oficines d’Atenció a l’Usuari del Patronat o a través del següent enllaç.

 • Podeu presentar tantes propostes com cregueu oportú.

La deliberació de totes les candidatures i la proposta dels finalistes i futurs guanyadors les realitzarà el jurat format d’acord al que marca el punt 4 de les bases reguladores de la convocatòria del premis.

President:

 • Xavier Fonollosa i Comas, alcalde de l’Ajuntament de Martorell.

Vocals:

 • Gerard Mimó Creus, regidor d’Esports del Patronat.
 • Valentí Santos Gallego, director del Patronat.
 • Oriol Franch Margarit, coordinador del Departament d’Esports.
 • Francisco Esteban García, guanyador premi d’honor 2019
 • Joan Tort i Matas, guanyador premi d’honor 2019
 • Antoni Real Martí, membre independent. Periodista de Televisió de Catalunya, presentador i guionista del programa Temps de Neu  i Temps d’Aventura.
 • Eva Calbó Montón, membre independent. Gerent del Consell Esportiu del Baix Llobregat
 • Eva Benito Juan, membre independent. Consultora estratègica en el sector esportiu, directiva de la Federació d’Associacions de Gestors de l’esport a Espanya i Secretaria General de l’Associació de Gestors Esportius de Catalunya
 • Mariona Corbella Virós, membre independent. Directora de la Fundació Esportsalus,
 • Lydia Pena Paris, membre independent. Vicepresidenta de la Federació Catalana d’Handbol

Secretari:

 • Ferran Maya Aguilera, tècnic de la regidoria d’esports.

 

Els premis es lliuraran durant la celebració de la gala de la Nit de l’Activitat Física i l’Esport el proper divendres 12 d’abril de 2024.

Notícies relacionades :

Martorell es mou (2019)


Conexió Esportiva (2022)


L’Esport al Servei de l’Educació la Cultura i la Cohesió Social (2023)

Resum de la Gala de la Nit de l'Activitat Físca i l'Esport 2023

Gala any 2019

Gala any 2022

CONTACTE

Departament d’Esports

Carrer Josep Vila s/n

Pavelló Esportiu de Can Cases

Telèfon : 937 756 023

esports@martorell.cat

Tramita amb nosaltres