Traducció no oficial gentilesa de Google

ESPAI LGTBI+

lgybi+10

Les polítiques per a la igualtat del col·lectiu LGBTI+ tenen com a objectiu promoure el respecte a la diversitat afectiva, sexual i de gènere i eradicar la LGBTIfòbia. I aquest objectiu s’engloba dins la voluntat de la Regidoria de Participació, Igualtat, Infància, Adolescència i Cooperació de fomentar la igualtat, la justícia i la llibertat de totes les persones, i eliminar qualsevol forma de discriminació.

 

Les polítiques LGBTI+ comparteixen arrel amb les polítiques d’igualtat de gènere, ja que totes dues sorgeixen de la necessitat de posar fi a les discriminacions produïdes per un  sistema patriarcal; un sistema que situa l’home blanc mascle heterosexual en el centre de la societat, i tot allò que no encaixa en aquesta lògica masculina sexual i binària té un risc potencial de patir desigualtats. Situa a les dones en una categoria social inferior respecte els homes i, alhora, en una posició de vulnerabilitat totes aquelles persones que mostren una identitat i/o una orientació sexual diferent de la normativa (l’heterosexual).

 

Tot i que en els darrers temps hi ha hagut avenços significatius en els drets específics de les persones LGBTI+, aquests no han estat iguals per a tot el col·lectiu, ni s’han produït amb la mateixa intensitat en tots els àmbits.

 

A Catalunya, s’ha avançat amb l’aprovació el 2014 al Parlament de Catalunya de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La llei ha impulsat les polítiques de drets LGTBI+, i ha posat de manifest nous reptes, sobretot en referència al desenvolupament de les polítiques d’igualtat LGBTI+ en l’àmbit municipal.

 

Els ajuntaments, per la seva proximitat a la ciutadania, tenen una posició estratègica en la defensa dels drets de les persones LGBTI+. En aquest sentit, la llei 11/2014 recull l’obligatorietat dels ens locals  de fer polítiques d’igualtat LGTBI+ i l’eina principal per desenvolupar-les són els Plans locals per la diversitat sexual, afectivai de gènere o Plans locals LGBTI+.

 

L’Ajuntament de Martorell va aprovar el seu Pla de Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere el desembre de 2019 i marca les polítiques transversals d’igualtat LGTBI+ per al període 2019-2023. En aquest espai hi trobareu aquest Pla i informació i recursos per garantir els drets i el respecte a les persones LGTBI+ al nostre municipi.