Traducció no oficial gentilesa de Google

Característiques de les activitats extraescolars amb mirada 360.

El treball per a l’equitat

Els infants i joves amb menys recursos tenen dificultats per accedir a l’aprenentatge a través d’activitats fora de l’escola. Les extraescolars o el lleure educatiu, no són encara prou accessibles per a moltes famílies.

L’Educació 360 vol donar més oportunitats educatives a tothom, sense exclusions. Per això cal garantir que no hi hagi barreres econòmiques, de mobilitat o culturals que impedeixin l’accés a les activitats.

La personalització dels aprenentatges

Quan les activitats són variades i divertides, desperten nous interessos en infants i joves. Si, a més a més, aquests les poden escollir, fan que cada alumne creï el seu propi itinerari personalitzat d’aprenentatge i que el que aprèn sigui més significatiu i tingui més valor personal.

Qualitat educativa i connexió de temps i aprenentatges

Quan els infants i joves fan teatre o esport, per exemple, desenvolupen competències molt importants per al seu creixement.

L’Educació 360 promou que el que s’aprèn en diversos espais estigui relacionat; que hi hagi una continuïtat educativa del que aprenen els infants i joves en els diferents moments i espais del dia. Per això, treballar amb les entitats de l’entorn, compartir objectius educatius i vincular les extraescolars al currículum escolar és tan important.

Ús de metodologies innovadores

Perquè el que aprenen infants i joves tingui significat i sigui rellevant per a ells, les activitats extraescolars es basen en l’aprenentatge per projectes. És una metodologia que els fa protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. L’alumnat ha de fer un seguit  de tasques basades en la resolució de preguntes, problemes o reptes, investigant o creant amb autonomia i amb  un forta implicació i cooperació amb els altres.

Programes d’Activitats Extraescolars

Activitat física i esport

ACTIVA'T! Grup 1 (1r. i 2n. d'ESO)

Públic: Alumnes de 1r a 2n d’ESO.

Horari: Dilluns i dimecres, de 18:30 a 20:00h (3 hores d’activitat setmanal).

Calendari: Del 6 de febrer al 19 de juny de 2023 (33 sessions).

Lloc de realització: Institut Joan Oró.

Descripció de l’activitat: L’ensenyament  i  l’aprenentatge  de  l’educació  física  en  l’etapa  de  l’educació  secundària obligatòria  ha  de  donar continuïtat a l’etapa anterior, consolidant un estil de vida actiu i saludable, el coneixement de la pròpia corporalitat, el desenvolupament de tots els processos de decisió que intervenen en la resolució de situacions motrius, el gaudir de les manifestacions culturals de caràcter motiu, l’ocupació del temps de lleure, combatre el sedentarisme o la consolidació de valors cívics i habilitats socials que han de ser presents per conviure en societat.

Objectius:

 • Adquirir un estil de vida actiu i saludable incorporant la pràctica d’activitats físiques i d’hàbits beneficiosos per a la contribució del benestar físic, mental i social.
 • Aplicar la tècnica, la tàctica i l’estratègia vinculades amb els jocs i els esports per a la resolució de situacions motrius.
 • Adquirir actituds, valors i habilitats socials en la pràctica d’activitat física i esportiva per a la millora de la convivència i la cohesió social.

Continguts i característiques de les sessions:

 • Programa 1 (Esports individuals): VOLA AMB EL BÀDMINTON.
  • Del 6 de febrer al 19 de març (11 sessions).
  • El bàdminton es un esport olímpic de competició amb raqueta en el que es pot jugar de forma individual o parelles. Es considerat l’esport mes ràpid de raqueta, on els participants podran aplicar la tècnica, la tàctica i l’estratègia, el seu reglament per la resolució de situacions motrius diverses.
  • L’activitat es desenvoluparà al centre de referència.
 • Programa 2 (Esports col·lectius):
  • Del 20 de març al 14 de maig (11 sessions)
  • El floorball o unihockey és un esport d’equip alternatiu que ens permet la pràctica des d’una vessant mes recreativa on els participants podran aplicar la tècnica, la tàctica, l’estratègia i el seu reglament per la resolució de situacions motrius diverses.
  • L’activitat es desenvoluparà al centre de referència.
 • Programa 3 (Activitats al medi natural): ORIENTA’T.
  • Del 15 de maig al 19 de juny (11 sessions)
  • L’orientació és un esport integral i complet en cos i ment, que apropa als participants a la natura i els hi ofereix una gran sensació de llibertat.

Una cursa d’orientació és una activitat esportiva, on el participant ha de passar per uns controls assenyalats en un mapa en el menor temps possible i amb l’ajuda d’una brúixola. La lectura del mapa permet saber les distàncies, els desnivells i els elements més destacats del terreny.

Mitjançant aquest programa els participants podran planificar activitats de manera sostenible per gaudir del temps de lleure.

 • L’activitat es desenvoluparà principalment al centre de referència i a partir d’aquí es realitzaran diverses sortides al Parc Forestal Can Cases.

Recomanacions: Els i les participants han d’anar vestits amb roba esportiva, còmoda i lleugera, i calçat esportiu.

ACTIVA'T! Grup 2 (3r. i 4rt d'ESO)

 

Públic: Alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Horari: Dimarts i dijous de 18:30 a 20:00h (3 hores d’activitat setmanal).

Calendari: Del 6 de febrer al 19 de juny de 2023 (35 sessions).

Lloc de realització: Institut Joan Oró.

Descripció de l’activitat: L’ensenyament  i  l’aprenentatge  de  l’educació  física  en  l’etapa  de  l’educació  secundària obligatòria  ha  de  donar continuïtat a l’etapa anterior, consolidant un estil de vida actiu i saludable, el coneixement de la pròpia corporalitat, el desenvolupament de tots els processos de decisió que intervenen en la resolució de situacions motrius, el gaudir de les manifestacions culturals de caràcter motiu, l’ocupació del temps de lleure, combatre el sedentarisme o la consolidació de valors cívics i habilitats socials que han de ser presents per conviure en societat.

Objectius:

 • Adquirir un estil de vida actiu i saludable incorporant la pràctica d’activitats físiques i d’hàbits beneficiosos per a la contribució del benestar físic, mental i social.
 • Aplicar la tècnica, la tàctica i l’estratègia vinculades amb els jocs i els esports per a la resolució de situacions motrius.
 • Adquirir actituds, valors i habilitats socials en la pràctica d’activitat física i esportiva per a la millora de la convivència i la cohesió social.

Continguts i característiques de les sessions:

 • Programa 1 (Esports col·lectius): TRIA BÀSQUET
  • Del 6 de febrer al 19 de març (12 sessions)
  • Aquest programa gira entorn a la modalitat esportiva del bàsquet i el disseny d’un pla de treball de la condició física en relació a la salut i modalitat esportiva d’acord a les necessitats individuals.
  • L’activitat es desenvoluparà al centre de referència.
 • Programa 2 (Esports individuals): PARKOUR, ART EN MOVIMENT
  • Del 20 de març al 7 de maig (11 sessions)
  • Des del passat 2017, la Federació Internacional de Gimnàstica va incorporar el Parkour com a nou esport dintre de la gimnàstica internacional. L’esport amb una imatge renovada, moderna i segura pretén complimentar les necessitats actuals de la pràctica esportiva a la societat, generant programes de desenvolupament y promoció entre els mes joves.

El Parkour promou la expressió i creativitat lliure del moviment per superar obstacles i elements d’acrobàcia. Els joves i adolescents podran conèixer aquesta modalitat esportiva sota la supervisió d’un tècnic esportiu que ensenyarà a executar els moviments bàsics de forma progressiva.

 • L’activitat es desenvoluparà principalment al centre de referència i a partir d’aquí es realitzaran diverses sortides al Street work out (Martorell).
 • Programa 3 (Activitats al medi natural): ESCALADA
  • Del 8 de maig al 2 de juny (8 sessions)
  • L’escalada es un esport que consisteix en pujar una superfície vertical utilitzant les quatre extremitats per progressar. Aquest esport té que cada dia mes adeptes i practicants. Això es deu, en bona part, a la proliferació de rocòdroms que serveixen com a alternativa o entrenament complementaria l’escalada en roca.

Els participants d’aquest programa coneixeran els principals elements i aspectes bàsics per desenvolupar una pràctica amb total seguretat.

 • L’activitat es desenvoluparà al rocòdrom del Complex Esportiu Torrent de Llops.

Recomanacions: Els i les participants han d’anar vestits amb roba esportiva, còmoda i lleugera, i calçat esportiu

Cultura i Arts

Taller de Còmic

Públic: Alumnes de 1r a 4t d’ESO.

Horari: Dilluns, de 18:30 a 20:00h.

Calendari: Del 6 de febrer al 19 de juny (15 sessions).

Lloc de realització: Institut Pompeu Fabra.

Descripció de l’activitat: El còmic és una disciplina que abraça tant el desenvolupament d’habilitats plàstiques com narratives. D’una banda, treballarem tècniques d’il·lustració, utilitzarem diferents eines i materials. D’altra banda, potenciarem la imaginació i l’expressió de les idees creant personatges, ambients, situacions… Finalment, elaborarem un guió que plasmarem en un còmic.

Objectius

 • Comunicar idees i emocions, amb creativitat i sensibilitat, a partir de l’observació de l’entorn i la societat, les manifestacions culturals contemporànies i el patrimoni cultural, i els recursos del seu imaginari, en la representació visual a través del còmic.
 • Aplicar diferents tècniques, mitjans, recursos i convencions del còmic, en funció dels requeriments i la intenció del missatge i del projecte a dur a terme.
 • Organitzar un projecte de manera individual o col·laborativa, seguint un mètode de treball, fent valoracions per prendre decisions al llarg del seu desenvolupament.

Continguts:

 • Identificació dels elements configuratius del llenguatge visual, les seves possibilitats constructives, expressives i comunicatives, en contextos reals, com l’entorn, els mitjans de comunicació, Internet, entre d’altres.
 • Descobriment de tècniques, procediments i processos, a través de l’assaig i l’experimentació amb diferents materials, eines i dispositius, inclosos els digitals. Reconeixement d’estratègies compositives, considerant la seva finalitat comunicativa, a través de la comparació de produccions artístiques diverses.
 • Aplicació de processos creatius guiats, establint connexions entre conceptes, idees i imatges, a través de l’experimentació i de la realització d’esbossos i assajos, en la ideació de les propostes.
 • Comunicació a través del llenguatge visual, amb diferents suports i mitjans, i mitjançant l’ús de diverses estratègies, recursos i tecnologies, en la creació artística.
 • Descobriment i seguiment de les etapes de treball, a través de l’anàlisi, la documentació, la tria de tècniques i materials, la realització d’esbossos, la valoració i la presa de decisions, en el desenvolupament d’un projecte.

Característiques de les sessions: En un inici veurem una panoràmica del còmic com a mitjà de per explicar històries i, mitjançant les tècniques específiques, es realitzarà una fase de pluja d’idees. S’elaborarà un guió. Més endavant es treballaran els esbossos i la composició de les pàgines, així com el dibuix a llapis i l’entitat.

Beneficis: Desenvolupar el procés creatiu per la creació d’un còmic inclou desenvolupar diverses capacitats: anàlisi, síntesi i interpretació de la realitat observada, representació i comunicació d’idees, i habilitats tecnològiques que han de permetre la creació de d’una producció artística.

Taller de Teatre

Públic: Alumnes de 1r a 4t d’ESO.

Horari: Dimarts, de 18:30 a 20:00h.

Calendari: Del 6 de febrer al 19 de juny de 2023 (17 sessions).

Lloc de realització: Institut Joan Oró.

Descripció de l’activitat: L’adolescència és un espai de transició a la vida adulta i un moment per qüestionar l’entorn i crear una visió pròpia del món. Pel seu valor com a eina que integra totes les disciplines artístiques d’expressió, el teatre és un espai creatiu fantàstic perquè els joves construeixin el seu discurs a través dels seus propis recursos i del diàleg amb altres joves. Una oportunitat per treballar temes i aprofundir en el coneixement profund d’un mateix i dels altres.

Objectius:

 • Expressar-se a través d’improvisacions escèniques i de moviment tenint en compte les emocions que provoquen per desenvolupar la creativitat amb una actitud col·laborativa.
 • Desenvolupar habilitats expressives individuals i grupals a través de la interpretació, enfortint l’autoestima i la consciència col·lectiva.
 • Organitzar produccions que utilitzin la veu, el cos, els objectes i/o les eines digitals en l’espai escènic per al desenvolupament de projectes artístics, generant les oportunitats de desenvolupament personal, social i professional fruit de la feina col·laborativa.

Continguts:

 • Interpretació, improvisació i creació.
 • Pràctica de les tècniques elementals per a la interpretació: tècniques vocals i corporals, tècniques de regulació de les emocions.
 • Interpretació de peces individuals i/o grupals de diferents tipus d’escenes o coreografies actuals a partir de tècniques vocals i corporals.
 • Creació de productes escènics i de moviment a partir de diferents elements i recursos.
 • Participació en activitats escèniques i de moviment mostrant les normes socials de comportament adequades.
 • Edició, gravació, reproducció de vídeo i aplicacions informàtiques en la creació, la interpretació i la improvisació.

Característiques de les sessions: En primer lloc es realitzarà un escalfament a través d’àudios sonors i dinàmiques de moviment per reforçar la cohesió de grup. Es durà a terme el treball de personatges i situacions a través de la improvisació i el joc, i l’experimentació al voltant de la matèria: treball amb paper craft, plàstic, llanternes, etc. S’arribarà a la generació de petites històries al voltant de qüestions d’interès de l’alumnat.

Beneficis que aporta la realització de l’activitat:

 • Les arts escèniques i de moviment contribueixen activament en el desenvolupament cognitiu, emocional i psicomotor de l’alumnat.
 • En la seva vessant cognitiva desenvolupen l’atenció, la percepció i la memòria.
 • Respecte a l’aspecte emocional, promouen la sensibilitat, l’empatia, el gaudi, l’autoconfiança, la responsabilitat, el respecte cap a la diversitat cultural i el treball col·laboratiu.

Recomanacions: Portar roba còmode.

Taller de Dansa Urbana

 

Públic: Alumnes de 1r a 4t d’ESO.

Horari: Dimecres, de 16:00 a 17:00h.

Calendari: Del 6 de febrer al 19 de juny de 2023 (18 sessions).

Lloc de realització: Institut Pompeu Fabra.

Descripció de l’activitat: La dansa urbana és una activitat que té una vessant física, permet adquirir hàbits saludables a partir del moviment del cos, i una altra d’artística i creativa, amb la realització de coreografies innovadores i atractives. A través del ball activarem el nostre cos i crearem cultura, doncs la dansa serà una eina que ens permetrà expressar emocions, sentiments i missatges. Es tracta d’una activitat col·lectiva, d´equip, on la relació entre els ballarins és molt important.

Objectius:

 • Utilitzar els recursos expressius com a mitjà de relació, comunicació i integració social per a l’autoconeixement.
 • Escenificar produccions artisticoexpressives utilitzant diferents tècniques d’expressió corporal.
 • Crear composicions col·lectives amb base musical.

 

Continguts:

 • Ús de tècniques d’expressió i comunicació en diferents contextos.
 • Ús de tècniques d’imitació i gestualització per expressar emocions, missatges i situacions quotidianes.
 • Valoració i pràctica de les activitats ritmicomusicals com a eina expressiva i comunicativa.
 • Creació i representació de composicions col·lectives amb base musical.
 • Influència social de les activitats motrius culturals i artístiques en la societat actual.

Característiques de les sessions: Dins les sessions trobarem diferents moments: realitzacions d’exercicis d’escalfament i preparació física i mental per a l’activitat, exercicis d’activació del cos, ball i exercicis de relaxació per tornar el cos a l’estat de repòs i estirar la musculatura.

Beneficis que aporta la realització de l’activitat:

 • Millora de les capacitats físiques bàsiques (agilitat, força, resistència, coordinació, flexibilitat…).
 • Aprenentatge i millora del control postural, domini del propi cos i harmonia en l’execució dels moviments; de la sincronia dels moviments amb el ritme musical; de la memòria rítmica i coreogràfica.
 • Millora de l’autoestima i en la motivació per a la pràctica d’exercici físic.
 • Creació de vincles de sociabilitat i cooperació amb les altres persones per participen en l’activitat.

Recomanacions: Els i les participants han d’anar vestits amb roba esportiva, còmoda i lleugera. El calçat ha de ser flexible i amb una sola que absorbeixi els impactes que es deriven dels salts.

Taller de Cinema

 

Públic: Alumnes de 1r a 4t d’ESO.

Horari: Dijous, de 18:30 a 20:00h.

Calendari: Del 6 de febrer al 19 de juny de 2023 (18 sessions).

Lloc de realització: Institut Pompeu Fabra.

Descripció de l’activitat: Aquesta activitat destaca pel seu valor pedagògic com instrument per expressar-se a través dels mitjans audiovisuals. Aquest mitjans són pels joves el seu canal prioritari però moltes vegades els hi falta conèixer les eines que els hi permetin crear contingut de qualitat, amb una voluntat transformadora. Conèixer referents artístics del món cinematogràfic, i tots els seus recursos, permetrà  els joves construir a través de les eines audiovisuals el seu propi discurs del món.

Objectius:

 • Comunicar idees i emocions, amb creativitat i sensibilitat, a partir de l’observació de l’entorn i la societat, les manifestacions culturals contemporànies i el patrimoni cultural, i els recursos del seu imaginari, en la representació visual a través del cinema.
 • Aplicar diferents tècniques, mitjans, recursos i convencions del cinema, en funció dels requeriments i la intenció del missatge i del projecte a dur a terme.
 • Organitzar un projecte de manera individual o col·laborativa, seguint un mètode de treball, fent valoracions per prendre decisions al llarg del seu desenvolupament.

Continguts:

 • Identificació dels elements configuratius del llenguatge audiovisual, les seves possibilitats constructives, expressives i comunicatives, en contextos reals, com l’entorn, els mitjans de comunicació, Internet, entre d’altres.
 • Descobriment de tècniques, procediments i processos, a través de l’assaig i l’experimentació amb diferents materials, eines i dispositius, inclosos els digitals. Reconeixement d’estratègies compositives, considerant la seva finalitat comunicativa, a través de la comparació de produccions artístiques diverses.
 • Aplicació de processos creatius guiats, establint connexions entre conceptes, idees i imatges, a través de l’experimentació i de la realització d’esbossos i assajos, en la ideació de les propostes.
 • Comunicació a través del llenguatge audiovisual, amb diferents suports i mitjans, i mitjançant l’ús de diverses estratègies, recursos i tecnologies, en la creació artística.
 • Descobriment i seguiment de les etapes de treball, a través de l’anàlisi, la documentació, la tria de tècniques i materials, la realització d’esbossos, la valoració i la presa de decisions, en el desenvolupament d’un projecte.

Característiques de les sessions: Per assolir la realització, és necessari dotar als alumnes dels recursos i eines necessàries en passos diferenciats:

 • Educant la mirada: com a preludi a les classes pràctiques, intercalarem l’experiència creadora amb la reflexivitat del objecte a crear, mitjançant exemples i referents: curtmetratges de Segon de Chomón, Maya Deren, Charles Chaplin, Jean Vigo…
 • Proposant dinàmiques de participació: tots els alumnes podran aportar idees i col·laborar en la realització de la pel·lícula, que per força demana companyonia, divisió de tasques i treball en equip, repartint les activitats a dur a terme en un compromís de conveniència flexible segons la disposició de l’alumnat.
 • Realització de la producció final.

Beneficis que aporta la realització de l’activitat: Desenvolupar el procés creatiu per la creació de material audiovisual inclou desenvolupar diverses capacitats: anàlisi, síntesi i interpretació de la realitat observada, representació i comunicació d’idees, i habilitats tecnològiques que han de permetre la creació de d’una producció artística.

HORARI SETMANAL

CALENDARI