Traducció no oficial gentilesa de Google

PLA LOCAL DIVERSITAT SEXUAL, AFECTIVA I DE GÈNERE

logo_LGBTI_i_pont_Diable_JPG

Pla local per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere de Martorell 2019-2023

Els plans municipals són eines que permeten sistematitzar com es vol intervenir per transformar la realitat d’una població. Aquests plans  han d’estar guiats per uns objectius concrets, que es volen assolir a partir d’accions avaluables, durant un període de temps determinat.

El Pla local per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere de Martorell o Pla LGTBI+ es va aprovar l’octubre de 2019 i recull 35 accions que ha desenvolupar l’Ajuntament de Martorell en el període 2019-2023 per promoure el respecte a la diversitat sexual, afectiva i de gènere i lluitar contra la LGTBIfòbia. Les accions s’organitzen en 12 eixos i són fruit de una diagnosi prèvia en la qual hi van participar ciutadania, entitats, personal de l’Ajuntament i el Patronat i regidors i regidores.

El Pla LGTBI+ de Martorell permet pensar més enllà de mla immediatesa i comprometre’s a intervenir de forma sostinguda en la lluita pels drets de les persones LGBTI+. I per assolir aquest compromís cal treballar amb transversalitat, promovent la incorporació de la diversitat afectiva-sexual i de gènere en totes les àrees de la política municipal on sigui rellevant.

El Pla LGTBI+ té un triple objectiu:

1. Sensibilitzar sobre la diversitat sexual, afectiva i de gènere a tota la població

2. Prevenir, detectar i atendre les discriminacions i les violències per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

3. Garantir els drets de les persones LGBTI+

Descarrega’t el Pla Local per la  Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere de Martorell

Descarrega’t el Pla d’Acció del Pla  per la  Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere de Martorell