Traducció no oficial gentilesa de Google

Casa de Cultura La Vila

Carrer de Francesc Santacana, 13

Telèfon : 937740069

Correu electrònic : cultura@martorell.cat

CARACTERÍSTIQUES

Disposa d’una sala d’actes per a 100 persones que s’ha equipat especialment per a projeccions de cinema.

Localització

CONTACTE

Departament de Cultura

Plaça de la Vila 27

Telèfon 937 740 069

cultura@martorell.cat

Tramita amb nosaltres

Instagram Facebook X