Traducció no oficial gentilesa de Google

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU

El curs de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu, és una formació específica des d’una perspectiva de l’esport educatiu 360 – educació a temps complet-, enriquit amb una visió comunitària de la pràctica de l’activitat física i esportiva com element de millora de les oportunitats i de transformació social.


S’ha aconseguit unificar en una sola proposta els continguts requerits per l’Escola Catalana de l’Esport i l’Aliança Educació 360 -educació a temps complet-.  i el programa comunitari de la Fundació Johan Cruyff.

OBJECTIUS

• Adquirir coneixements teòrics en l’àmbit de l’esport i l’activitat física.
• Adquirir capacitats per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats esportives infantils i juvenils en el marc dels diferents projectes socioesportius del municipi.
• Aprofundir en la pràctica de l’activitat física i esportiva com a model de cohesió social.

CONTINGUTS

Esport Educatiu 360:
• L’escola com un espai clau per a l’aprenentatge esportiu al llarg de l’etapa educativa
• Promoció de l’activitat física i l’esport com una eina al servei de la ciutadania, com un vehicle de millora en l’àmbit de la salut, l’educació i l’equitat social
• L’activitat física i l’esport amb una finalitat educativa i de formació integral dels infants i adolescents entre els 3 i 12 anys

Jocs i Esports
• Salut i activitat físico-esportiva
• Evolució psicològica del/la jove esportista
• Bones pràctiques de gènere en l’esport i l’activitat física
• Paper del joc en la iniciació esportiva
• Metodologia. Instal·lacions i material
• El joc i les capacitats condicionals i coordinatives
• Esports en la iniciació esportiva

Gestió i organització de petites entitats esportives
• Classificació dels clubs esportius. Organització i gestió
• La Planificació. Conceptes Generals
• Diferents nivells de planificació. Les seves fases i condicionants.
• Instruments pel procés planificador
• Iniciació a la gestió econòmica

Primers auxilis
• Elements de risc per a la seguretat i la salut en diverses situacions, entorns i contextos de temps lliure educatiu per prevenir-los
• Tècniques bàsiques de primers auxilis i d’atenció a persones accidentades
• Contingut mínim d’una farmaciola d’urgències
• Seqüències d’actuació davant de situacions de risc d’accident o malaltia: PAS, SVB, DEA

Programa Fundació Johan Cruyff:
• Els valors de l’activitat física i l’esport
• Promoció de les relacions intergeneracionals i activitats inclusives que permetin accedir a les dinamitzacions educatives a tots els infants i joves
• Foment del servei comunitari

CONTINGUTS DEL CURS

DIRIGIT A:

Joves d’entre 16 i 25 anys (Cal tenir complerts els 16 anys abans de l’inici del curs, a més cal haver aprovat l’ESO o tenir  certificat equivalent)

DATES I HORARIS

Del 25 de juny al 26 de juliol 

 

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores

 

Complex Esportiu Torrent de LLops

OBSERVACIONS I ALTRES

En finalitzar el curs, i a partir del setembre de 2024 hauras de realitzar 150 hores de pràctiques i un cop finalitzades  podràs sol·licitar l’alta al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya), que és l’eina que garanteix l’acreditació de les persones que exerceixen les activitats professionals regulades a la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport.
També rebràs un certificat de la Fundació Johan Cruyff que et permetrà col·laborar amb la Fundació com Heroes dinamitzador del seus programes d’esport comunitari.

ON PODRÀS TREBALLAR?

Podràs treballar a Ajuntaments, Patronats Municipals, Consells Comarcals, Associacions de famílies d’alumnes, Consells Esportius i Entitats (inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, del Consell Català de l’Esport.

QUINES TASQUES PODRÀS REALITZAR?

Activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat, com per exemple la dinamització i el desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives, esdeveniments esportius per a menors d’edat, campus esportius i activitats extraescolars. Així com col·laborar en tasques d’esport comunitari.

INSCRIPCIONS

Subvencionat 100% per l’Ajuntament de Martorell per les persones empadronades a Martorell d’entre 16 i 25 anys d’edat.

⇒INSCRIPCIONS⇐

CONTACTE

Departament d’Esports

Carrer Josep Vila s/n

Pavelló Esportiu de Can Cases

Telèfon : 937 756 023

esports@martorell.cat

Tramita amb nosaltres