Traducció no oficial gentilesa de Google

CURS DE MONITORS/ES DE LLEURE – Escola de formació EFA

(Curs reglat per la Direcció General de Joventut i impartit per l’Escola EFA. )

El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que et prepararà per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que et capacitarà per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització.

 

Durant el curs, aprendràs a aplicar les tècniques específiques d’animació grupal, de l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

 

Aquesta formació està pensada des d’una perspectiva de l’educació 360 – educació a temps complet-, amb una visió comunitària de la pràctica del lleure com element de millora de les oportunitats i de transformació social.

A QUI VA DIRIGIT ?

Si tens més de 18 anys i estàs interessat/da en treballar com a monitor/a de lleure en un d’aquests àmbits:

 • Escolar: monitor/a de menjador, de pati, suport d’activitats extraescolars, etc…
 • Educació en el lleure: monitor/a de colònies, casals, campaments, ludotecari/ària, tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.
 • Oci: monitor/a de fires i de parcs, d’animador/a turístic/a, educador/a especialitzat/ada, etc.

OBJECTIUS

 • Aprendre a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. 
 • Adquirir capacitats per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització.
 • Saber aplicar les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació.

CONTINGUTS

 • Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.
 • Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.
 • Pràctiques professionals.

 

METODOLOGIA

 • Curs en modalitat semipresencial150 hores d’etapa lectiva: 
  • 100 hores lectives presencials.
  • 25 hores de treball on line.
  • 25 hores d’elaboració de la memòria de les pràctiques.
  • 160 hores de practiques

 

DATES I HORARIS

Del 26 de juny al 28 de juliol 

 

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores

 

Centre Cultural de Martorell

OBSERVACIONS

Curs reglat per la Direcció General de Joventut segons l’ordre BSF/196/2013, de 2 d’agost.

Per superar el curs cal assistir, com a mínim al 85% de la formació presencial, realitzar totes les tasques (en els terminis establerts) de la formació on line i rebre una avaluació positiva l’etapa de pràctiques i a la memòria d’aquestes.

 

 

INSCRIPCIONS

Subvencionat 100% per l’Ajuntament de Martorell per les persones empadronades a Martorell d’entre 18 i 25 anys d’edat.

INSCRIPCIONS

PREINSCRIPCIONS LLARS D’INFANTS 24/25 (Properament)
OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ
XARXA INFÀNCIA
CONTACTE

Departament d’Ensenyament

Carrer Josep Tarradellas 11, Baixos

Telèfon : 937 752 538

Fax : 937 751 644

ensenyament@martorell.cat

Tramita amb nosaltres