Traducció no oficial gentilesa de Google
post-connectat

 

 

 

 

Connecta’t a l’Estiu és una activitat esportiva, cultural i de lleure adreçada a infants de 3 a 12 anys.

 

Una proposta que ens permetrà gaudir d’un estiu replet d’emocions!

CARTA DE SERVEIS

Connecta’t amb l’entorn és un projecte que vol contribuir a generar un vincle positiu entre infants i adolescents i el seu entorn més proper, amb els companys, la família, l’escola, el barri i el municipi, descobrint les possibilitats que ens ofereix mitjançant una proposta d’activitats esportives, culturals i de lleure.

 

Els continguts del centre d’interès que presentem estan vinculats a través de 4 blocs:

 1. El joc com a eina cohesionadora
 2. La vida activa i els hàbits saludables
 3. L’entorn com una oportunitat per connectar-nos
 4. La convivència per generar un espai compartit.

 

   Infants nascuts des de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2020


  Dates:
del 25 de juny al 26 de juliol de 2024 (ambdós inclosos).

 

  Ubicació: Les activitats es desenvoluparan als centres escolars del municipi tenint en compte les zones o àrees geogràfiques.

 

Serveis Opcionals :

Servei d’acollida al matí : de 8 a 9 h. S’oferirà la possibilitat de contractació mensual o setmanal(*).

Servei de menjador : de 13 h a 15 h . S’oferirà la possibilitat de contractació mensual o setmanal(*).

(*) Tant en el servei d’acollida com en el de menjador, en el cas que es vulgui contractar setmanalment, el límit per a realitzar la inscripció serà el dijous anterior a la setmana escollida.


Zones i centres de referència:

ZONA BUENOS AIRES – CAMÍ FONDO  

ZONA LA VILA 

ZONA  BÒBILES – CAMÍ FONDO

ZONA  TORRENT DE LLOPS

 

L’horari per als grups d’infantil, cicle inicial i mitjà és de 9 a 13 h i de 15 a 17 h a tots els centres escolars.

 

Aquest estiu donarem continuïtat al programa diferenciat per alumnes de 5è i 6è de primària que podran gaudir de continguts adreçats a la seva edat.

Aquest canvi permet:

 • Generar una oferta d’activitat diferenciada per al cicle superior d’educació primària.
 • Construir itineraris personalitzats d’acord a les necessitats dels infants i joves.
 • Compartir experiències amb una major implicació i cooperació entre ells.

L’horari per al grup de cicle superior és de 9 a 13 h i de 15 a 17 h. L’activitat es farà a l’escola José Echegaray, tot i que les entrades i sortides es centralitzaran a l’escola Vicente Aleixandre.

Els horaris d’entrada i sortida es flexibilitzaran 15 minuts per tal de facilitar l’accés a les activitats per a aquells infants de cicle superior.

Podeu descarregar la Carta de Serveis al següent enllaç

DOCUMENTACIÓ

Per tal de finalitzar la inscripció serà imprescindible que ens envieu els documents sota relacionats, a l’adreça de correu activitatsestiu@martorell.cat  , a qualsevol de les nostres oficines, o pujant-los des de l’enllaç que trobareu a l’apartat d’activitats d’estiu a deporsite

· Fotocopia targeta sanitària. (Obligatori)

· Full de dades complementaries. (Obligatori)

  Cal emplenar tots els seus apartats i dedicar especial atenció en el cas que l’infant es quedi dinar notificant possibles intoleràncies i/o al·lèrgies.

En el cas que l’infant hagi de marxar sol o el reculli una persona major d’edat diferents al pare/mare/tutor legal. Activar-los com a recollidors a l’aplicació Qualla Kids

TAXA (Ordenança fiscal 15)

TAXES I PREUS PUBLICS

 

1r. Germà 2n. Germà 3r. Germà i successius
Estiu a l’Escola (5 setmanes) 110,00 92,00 82,00
Acolliment Matí (5 setmanes) 50,00 50,00 50,00
Menjador (5 setmanes) 187,50 187,50 187,50
Menjador Setmanal 37,50 37,50 37,50
Menjador Puntual No existeix No existeix No existeix

 

 

Durant el període d’estiu i una vegada finalitzat el curs escolar, es manté el suport als infants i les seves famílies a través dels ajuts econòmics de caràcter social.

 

Aquests ajuts , prèvia valoració dels Serveis Socials Bàsics, seran sempre màxim d’una activitat per nen/a.

 

Per tal de ser beneficiari de l’ajut, primer de tot, la persona s’ha d’adreçar als Serveis Socials Bàsics i sol·licitar entrevista amb un tècnic social. És indispensable, com a mínim, realitzar una entrevista perquè es pugui valorar la documentació aportada per la família i per tant, si s’escau, l’ajut corresponent a l’activitat d’estiu.

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS
C/ Francesc Santacana 12 1r pis
Tlf. 937735193
Horari atenció 9.30h a 14.30

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció de forma digital, us heu d’adeçar al següent enllaç DEPORSITE.

Si ja heu estat algun cop inscrits a activitats organitzades pel Patronat i ens vàreu donar el vostre correu electrónic, i el sistema us dona algun problema per accedir, cal que regenereu la vostra contrasenya per poder accedir,  o enviar un mail a sap@martorell.cat demanant l’activació de l’accés al sistema de reserves i contractacions.

També podeu formalitzar les inscripcions adreçant-vos  qualsevol de les nostres oficines d’atenció

El període d’Inscripció serà des del 29 d’abril al 2 de juny (ambdós inclosos)

 

 

OFICINES D'ATENCIÓ A L'USUARI

Centre Integral d’Esport i Salut

Carrer Gelida s/n
Telèfon 93 774 2626
Horari atenció :
De dilluns a dissabtes de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

Oficines Patronat

Plaça de la Vila 27
Telèfon 93 774 0069
Horari:
De dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
Divendres de 9.30 a 13.30
Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

Complex Esportiu la Vila

C. Mestres Gomila i Reniu, 1
Telèfon 93 7750050 Ext. 6561
Horari:
De dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
Divendres de 9.30 a 13.30
Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

Complex Educatiu

Carrer Josep Tarradellas 11 (Baixos)
Telèfon 93 775 2538
Horari :
De dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 i de 16.30 a 19.15 hores
Divendres de 9.30 a 13.30
Correu electrònic: activitatsestiu@martorell.cat 

REUNIÓ INFORMATIVA VIDEO I DOCUMENTACIÓ

Dimarts 18 de juny a les 17:30 hores

Reunió Informativa Connecta’t a l’Estiu

QUALLAKIDS

FUNCIONAMENT I ALTRES FUNCIONALITATS DE L’APP QUALLA

 

COM ES DONA D’ALTA UN RECOLLIDOR :

COM ES SIGNA UNA AUTORITZACIÓ :

COM FUNCIONA LA RECOLLIDA A L’ESCOLA :

 

MENUS MENJADORS PER CENTRES (Properament)

CONNECTA’T A L’ESTIU A L’ESCOLA ELS CONVENTS

 • Menú Escola Els Convents

CONNECTA’T A L’ESTIU A L’ESCOLA LOLA ANGLADA

 • Menú Escola Lola Anglada
 • Menú cense carn Escola Lola Anglada

CONNECTA’T A L’ESTIUA L’ESCOLA JUAN RAMON JIMÉNEZ – VICENTE ALEIXANDRE – JOSÉ ECHEGARAY

 • Menú Escoles JR Jiménez – V Aleixandre i José Echegaray
 • Menú sense carn Escoles JR Jiménez -V Alexixandre i José Echegaray

CONNECTA’T A L’ESTIU A L’ESCOLA MERCÈ RODROREDA

 • Menú Escola Mercè Rodoreda
 • Menú sense carn Escola Mercè Rodoreda

GRAELLA D'ACTIVITATS SETMANALS PER CENTRES (Properament)

CONNECTA’T A L’ESTIU A L’ESCOLA ELS CONVENTS

CONNECTA’T A L’ESTIUA L’ESCOLA LOLA ANGLADA

CONNECTA’T A L’ESTIU A L’ESCOLA JUAN RAMON JIMÉNEZ – VICENTE ALEIXANDRE

CONNECTA’T A L’ESTIU A L’ESCOLA MERCÈ RODROREDA

CONNECTA’T A L’ESTIU A L’ESCOLA LOLA ANGLADA

CONNECTA’T A L’ESTIU A L’ESCOLA JOSÉ ECHEGARAY

CONTACTE

Departament d’Esports

Carrer Josep Vila s/n

Pavelló Esportiu de Can Cases

Telèfon : 937 756 023

esports@martorell.cat

Tramita amb nosaltres